holistic health

การดูแลสุขภาพองค์รวม (Holistic Health) คืออะไร?

January 25, 2021

ารดูแลสุขภาพในปัจจุบันไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่น จิตวิญญาณและจิตปัญญาที่อยู่ภายใน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน การดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบหรือที่เรียกว่า “การดูแลสุขภาพองค์รวม” จึงเข้ามามีบทบาทเพื่อเติมเต็มชีวิตของเราให้มีความสุข ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจแนวคิดแบบสุขภาพองค์รวม และการดูแลตัวเองเพื่อให้เรามีความสุขมากขึ้น

สุขภาพองค์รวม คืออะไร

สุขภาพองค์รวมเป็นปรัชญาเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยจะพิจารณาถึงองค์ประกอบของร่างกายได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และจิตปัญญา พร้อมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้ เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตที่มีความสุข

แนวทางปฏิบัติเพื่อสุขภาวะที่ดีได้แก่

 • การนวดเพื่อสุขภาพ
 • การบำบัดทางศาสตร์พลังงาน เรกิ (Reiki)
 • ไคโรแพรกติกหรือที่เรียกว่านวดจัดกระดูก (Chiropractic)
 • โยคะ
 • ทำสมาธิ
 • การบำบัดด้วยเสียง
 • การกดจุด
 • การแพทย์สมุนไพร
 • การฝึกร่างกายรูปแบบต่างๆ

5 องค์ประกอบของสุขภาพองค์รวม

สุขภาพองค์รวมไม่ได้หมายถึงการไม่มีโรคหรือการไม่เจ็บป่วย แต่เป็นการที่บุคคลสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ภายใต้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม จิตวิญญาณ และจิตปัญญา การสร้างสมดุลให้กับองค์ประกอบเหล่านี้ จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

สุขภาพกาย

เมื่อมีความเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย เราจะสามารถสังเกตถึงความผิดปกติเล่านี้ได้ง่ายที่สุด กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายที่ดี ได้แก่

 • นอนหลับอย่างเพียงพอ
 • ดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และไม่รับประทานของหวานหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากเกินไป
 • เลี่ยงการรับประทานอาหารแปรรูป
 • ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยเพศและสภาพร่างกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที
 • งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดาวน์โหลดแอปและจองบริการนวดได้แล้ววันนี้

Download app
Download app

ดาวน์โหลดแอปและจองบริการนวดนอกสถานที่ได้แล้ววันนี้

app-store-badget
google-play-badget

สุขภาพจิต

การดูแลสุขภาพจิตมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการดูแลสุขภาพกาย เพราะสุขภาพจิตที่ไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม เราสามารถจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลได้ดังนี้:

 • ทำสมาธิเป็นประจำเพื่อให้จิตใจสงบและสามารถโฟกัสกับสิ่งสำคัญในชีวิต
 • เขียนบันทึกประจำวันเพื่อให้รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเอง
 • จดบันทึกเรื่องราวดีๆ ในแต่ละวัน (Gratitude Journal)
 • ออกกำลังกายเพื่อให้สมองหลั่งสารเอ็นโดรฟินที่ทำให้จิตใจผ่อนคลาย
 • หากคุณรู้สึกว่ากำลังเผชิญกับปัญหาที่ไม่มีทางออก เราแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง

สังคม

มนุษย์ทุกคนต้องการอยู่ในสังคมที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ครอบครัว หรือชุมชนที่ตนเองอยู่ วิธีส่งเสริมสุขภาพองค์รวมทางสังคมได้แก่:

 • ออกไปพบปะและใช้เวลากับเพื่อนหรือคนในครอบครัวให้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงโทรคุยกันหรือส่งข้อความเท่านั้น
 • มีส่วนร่วมกับสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมอาสาสมัคร หรือกิจกรรมพัฒนาชุมชน

จิตวิญญาณ

การฝึกจิตวิญญาณจะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตัวเอง ทำให้เราเข้าใจความจริงของชีวิต เข้าใจธรรมชาติและสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา การทำความเข้าใจความจริงเหล่านี้ สามารถทำได้โดยการสวดภาวนาตามหลักศาสนาหรือการฝึกด้วยตัวเองก็ได้ เช่น ใช้เวลากับธรรมชาติ ฝึกสมาธิ เล่นโยคะ

จิตปัญญา

จิตปัญญาหมายถึงการเปิดกว้างต่อความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง

 • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มความท้าทายให้กับสมอง
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง เช่น ปลา ธัญพืช ถั่ว
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นอกจากการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่กล่าวมาข้างต้น การนวดก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายร่างกายและจิตใจได้

Tips: RLAX ให้บริการนวดที่บ้านและนวดใกล้ฉันหลายโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นนวดแผนไทย นวดน้ำมัน และนวดโปรแกรมอื่นๆ จองบริการนวดผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราได้เลยตอนนี้! ดูรีวิวบริการนวดกับ RLAX

Maprang

Hi, I'm Maprang — a content writer and translator in Wellness, IT, and Hospitality industries. I believe that anything can start from being a little bit more creative! :)