อัปเดตเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จาก RLAX

October 15, 2021

RLAX มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเรากลับมาเปิดให้บริการตามปกติในทุกพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม. 2564 ค่ะ

พื้นที่ที่เปิดให้บริการ: ⬗ กรุงเทพมหานคร  ⬗ เชียงใหม่  ⬗ ภูเก็ต  ⬗ ชลบุรี และ พัทยา  ⬗ หัวหิน

เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

❤️

ทีมงาน RLAX

#StayhomewithRLAX