มั่นใจในมาตรฐาน
การบริการของเรา

ความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

เทอราปิสทุกคนของ RLAX ได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเทอราปิส จนมีความเชี่ยวชาญ และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุข

RLAX ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก เราจึงคัดสรรและตรวจสอบประวัติของเทอราปิสอย่างละเอียด พร้อมทั้งให้การฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการลูกค้า

มั่นใจในมาตรฐาน
การบริการของเรา

ความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

เทอราปิสทุกคนของ RLAX ได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเทอราปิส จนมีความเชี่ยวชาญ และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุข

RLAX ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก เราจึงคัดสรรและตรวจสอบประวัติของเทอราปิสอย่างละเอียด พร้อมทั้งให้การฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการลูกค้า

การฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

เทอราปิสของเราได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจสปา โดย โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ผู้มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมเทอราปิสกว่า 2,000 ราย และได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโรงเรียนที่ได้มาตรฐานระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

การฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

เทอราปิสของเราได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจสปา โดย โรงเรียนไทยโอเอซิสสปา ผู้มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมเทอราปิสกว่า 2,000 ราย และได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโรงเรียนที่ได้มาตรฐานระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

บทสัมภาษณ์เทอราปิส

ทุกๆ การจองบริการ คุณกำลังสนับสนุนให้เทอราปิสมืออาชีพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีอาชีพและพัฒนาศักยภาพของตนเอง พบกับเทอราปิสลอร่าจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้บอกเล่าประสบการณ์การทำงานกับ RLAX

มั่นใจในมาตรฐานการบริการของเรา

เทอราปิสคุณภาพ

เทอราปิสของ RLAX ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น
และมีใบรับรองเป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

การตรวจสอบประวัติ

RLAX ทำการตรวจสอบประวัติบุคคลและประวัติอาชญากรรมของเทอราปิสเป็นประจำทุกปี

ระบบให้คะแนน

ผู้รับบริการสามารถให้คะแนนการบริการของเทอราปิส โดยทีมงานของเราจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบปัญหาในการบริการ

ความคิดเห็นจากลูกค้า