นโยบายความเป็นส่วนตัวของ RLAX

1. บทนำ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดย บริษัท อาร์แล็คซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด และบริษัทในเครืออื่นๆ (“RLAX”, “เรา”, หรือ “บริษัท”) บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัท และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ และวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านทราบ
 • การใช้บริการและสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัท บริศัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงในข้อกำหนด และ/หรือนโยบาย ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมที่จะให้เราเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและ/หรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของบริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับ RLAX
  ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ คือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมเพื่อให้ท่านสามารถลงทะเบียนใช้งานกับ RLAX ประกอบด้วยชื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เพศ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และรายละเอียดการธุรกรรม นอกจากนี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งบัญชีผู้ใช้ได้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจองบริการกับ RLAX
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมเมื่อท่านทำการจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ประกอบด้วยชื่อ ชื่อผู้รับการนวด อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ ในกรณีที่เลือกชำระค่าบริการโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต บริษัทจะเก็บข้อมูลประเภทของบัตร วันหมดอายุ และหมายเลขบัตรบางส่วน และแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับตัวกลางผู้ประมวลผลการชำระเงิน (Payment Processor) นอกจากนี้บริษัท จะเก็บข้อมูลวันเวลาที่ทำธุรกรรมและประเภทการชำระเงิน หากท่านเลือกการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ WeChat หรือ Alipay
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อซื้อบัตรของขวัญ (RLAX Gift Card)
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมเมื่อท่านซื้อบัตรของขวัญ (RLAX Gift Card) ประกอบด้วยชื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อความถึงผู้รับ อีเมลของผู้รับ ประเภทของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วันหมดอายุ และหมายเลขบัตรบางส่วน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

 • เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของ RLAX อุปกรณ์ของท่านจะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เรา ข้อมูลนี้ได้แก่ IP Address ระบบปฏิบัติการ และประเภทเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์มือถือ ประเภทของอุปกรณ์มือถือ ลักษณะของอุปกรณ์มือถือ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ (UDID) หรือตัวระบุอุปกรณ์เครื่อง (MEID) ข้อมูลเบราว์เซอร์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และข้อมูลที่ได้จากการเก็บ “คุกกี้” (สามารถปิดใช้งานได้โดยใช้การตั้งค่าเบราว์เซอร์) ที่ช่วยให้เราสามารถจดจำผู้ใช้งานได้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมในรูปแบบสถิติแบบไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เราเรียนรู้และทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • เว็บไซต์ RLAX อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณโดยใช้เทคโนโลยีเช่น GPS, Wi-Fi เป็นต้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและ/หรือดำเนินการข้อมูลเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ เช่น การส่งเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าโดยอิงตามตำแหน่งของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถปิดการให้สิทธิ์แก่บริษัทในการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของ โดยการปิดกั้นการเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์ของท่าน หากมท่านมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานการเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์มือถือ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์มือถือหรือผู้ผลิตอุปกรณ์

4. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและดำเนินการข้อมูล
RLAX ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจองบริการ และข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อซื้อบัตรของขวัญ (RLAX Gift Card) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ และประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่น การปรับแต่งและนำเสนอเนื้อหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับท่าน และตำแหน่งของที่อยู่ของท่าน
 • เพื่อยืนยันตัวตนและตำแหน่งที่อยู่ของท่าน เพื่อให้สามารถดำเนินการจองบริการนวดให้เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ เพื่อให้เทอราปิสของเราได้ทราบถึงตำแหน่งที่ต้องเดินทางไปให้บริการ และชื่อลูกค้าผู้รับบริการ
 • เพื่อการทำธุรกรรม ป้องกันหรือตรวจสอบการฉ้อโกง รวมถึงการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องและการใช้ RLAX ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อมูลการจองบริการ และ/หรือโปรโมชันทางอีเมล การแจ้งเตือน ข้อความ SMS หรือช่องทางอื่นๆ

5. คุกกี้
บริษัทใช้ “คุกกี้” หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อให้บริษัทหรือบุคคลที่สามรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริการของเรา และเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นให้ตรงตามความสนใจและความต้องการของท่าน รวมถึงนำเสนอบริการ และฟีเจอร์ใหม่ๆ นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้คุกกี้ตลอดเวลา เพื่อบันทึกรายละเอียดการใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เราจดจำผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ในเว็บไซต์นี้ประกอบด้วย:

 • คุกกี้ที่จำเป็น (Essential Cookies) คือคุกกี้สำคัญต่อการใช้งานเว็บไซต์เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น และไม่สามารถปิดใช้งานได้ โดยเราจะใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อทำตามคำขอรับบริการด้านต่างๆ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบและใช้งานบัญชี และการจองริการออนไลน์ เป็นต้น ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อบล็อกหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้ การปิดการเข้าถึงคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหา และใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ บริการ หรือคุณลักษณะบางอย่างตามคำขอได้
 • คุกกี้ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) คือคุกกี้ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และระบุพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยจะติดตาม IP Address บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อระบุตัวตนเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

 • Google AdWords – https://adssettings.google.com/authenticated
 • Facebook Pixel – ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเหล่านี้ได้ผ่านการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์
 • Twitter Advertising – ท่านสามารถปิดการแสดงโฆษณาที่กำหนดเองได้ผ่านการตั้งค่าบนทวิตเตอร์ โดยไปที่ “เนื้อหาโฆษณา” และ “การปรับแต่งส่วนบุคคล”
 • Google Analytics – Google Analytics – ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ หรือดาวน์โหลด add-in สำหรับเบราว์เซอร์ได้ที่: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

7. การเก็บรักษา แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งได้แก่ รักษาประสิทธิภาพของการให้บริการ การพัฒนาฟีเจอร์และข้อเสนอ หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลของบริษัท บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น บริษัทจะยังมีสิทธิในการเก็บบางข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรณีต่อไปนี้:

เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น ยอดค้างชำระในบัญชี หรือข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข เราต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องภาษี การตรวจสอบและการบัญชี เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

8. บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้กับใครบ้าง

 • แพลตฟอร์มของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการประมวลผลข้อมูลของบริษัท Google Inc. (“Google”) Google Analytics จะใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ถูกวางบนอุปกรณ์ของท่านพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้บนเว็บไซต์ได้ ข้อมูลที่เกิดจากคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ (รวมถึง IP Adress) จะถูกส่งไปยังและจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต Google อาจโอนข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนดหรือในกรณีที่บุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยง IP Address กับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษา
 • บริษัทและผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลทั้งในและต่างประเทศจะให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านบริการต่างๆ ของบริษัท และอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ เช่น ชื่อ ไอดีผู้ใช้งาน หรือที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น คุกกี้ที่ถูกติดต้ังไว้ก่อนหน้านี้ โดยแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงให้กับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย RLAX ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลที่สามดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

9. RLAX ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างไร

บริษัทมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บในระบบเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานที่มีสิทธิเข้าถึงระบบเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ บริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อบริษัทมีความเห็นว่า (i) วัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ตอบโทจย์การใช้งาน (ii) การเก็บรักษาข้อมูลไม่ช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ และ (iii) ไม่เห็นประโยชน์อื่นที่จะอนุญาตให้ยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป

ในกรณีที่ท่านยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท บริษัทอาจดำเนินการเก็บรักษา ใช้งาน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ต่อเป็นระยะเวลาหนึ่ง เราอาจลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เท่าที่กฎหมายกำหนด

10. การถอนความยินยอม หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

 • การถอนความยินยอม: ท่านสามารถถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้งาน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ RLAX โดยการส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ [email protected] อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บริการและอาจจำเป็นต้องยุติบัญชีที่ท่านมีกับเราในปัจจุบัน
 • การขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคค ผ่านหน้าตั้งค่าบัญชีบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

11. ติดต่อเรา
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาสามารถติดต่อทีมงาน RLAX ได้ที่อีเมล [email protected]