นโยบายความเป็นส่วนตัวของ RLAX

  • RLAX Solutions มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราถือว่าข้อมูลของคุณที่เราได้รับผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล แฟ็กซ์ โทรศัพท์ และจดหมาย เป็น ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’
  • RLAX Solutions จะเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคต และนำข้อมูลไปใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการทำการจองบริการและการทำธุรกรรมให้สำเร็จ
  • RLAX Solutions จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับสมาชิกรายอื่นในกลุ่มของเรา เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องอัพเดตฐานข้อมูล ทั้งนี้ การกระทำใดๆที่เกี่ยวข้อกับข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
  • คุณสามารถเลือกยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพออาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากและส่งผลต่อความคล่องตัวในการชำระบริการได้
  • ในกรณีที่คุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ RLAX Solutions บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม เก็บรักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จากการกรอกข้อมูล และ/หรือ การทำการจองบริการของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปใช้งานเกี่ยวกับ:

  • การทำการจองบริการของคุณ
  • การทำธุรกรรมทางการเงินที่ RLAX Solutions ดำเนินการในนามของคุณ
  • การนำเสนอบริการใหม่ๆ จาก RLAX Solutions

เว็บไซต์ของ RLAX อาจมีลิงก์ไปยังไซต์ภายนอกอื่นๆ ซึ่ง RLAX Solutions จะไม่รับรองและไม่รับประกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน รวมถึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ภายนอกดังกล่าว

RLAX ทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกอื่นๆ รวมถึง Google ในการแสดงโฆษณาของเราในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ บนโลกอินเทอร์เน็ต บริษัทฯ และ คู่ค้า เช่น Google อาจะใช้ คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-party Cookies) เช่น คุกกี้จาก Google Analytics และ คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-party Cookies) ร่วมกัน เพื่อรายงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และแสดงโฆษณา ที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ Google อาจจะใช้ข้อมูลของบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อแจ้ง เพิ่มประสิทธิภาพ และนำเสนอโฆษณา ที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในอดีตของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ของ Google และข้อมูลการเข้าสู่ระบบได้ โดยไปที่การตั้งค่าโฆษณาใน Google